Ansök om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Logga in och identifiera dig med BankID för att komma vidare till ansökningsformuläret.

Här kan du ansöka om:

 • Yttrande till CSN
  För dig som har gjort ditt val av studier och sökt eller planerar att söka omställningsstudiestöd hos CSN.
 • Vägledning inför studier
  För dig som funderar på att studera men är osäker på vad.
 • Rådgivning för nytt jobb
  För dig som önskar stöd med att hitta ett nytt jobb. 
  (Om du redan är aktiv inom avtal om omställning ska du inte ansöka här. Kontakta istället din rådgivare.)
 • Kompletterande studiestöd
  För dig som har blivit beviljad omställningsstudiestöd från CSN.
 • Kortvarigt studiestöd
  För dig som vill gå en utbildning på upp till fyra dagar.
 • Förstärkt stöd
  För dig som till följd av ohälsa behöver stöd med till exempel myndighetskontakter.

 

Villkor

För att få tillgång till grundläggande omställnings- och kompetensstöd hos Trygghetsstiftelsen behöver du uppfylla följande villkor:

 • Din nuvarande eller senaste arbetsgivare ska vara inom statlig sektor.
 • Du har arbetat i sammanlagt minst 12 månader av de senaste 24 månaderna och har under den tiden arbetat i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad.

Har du en pågående anställning inom statlig sektor?

För dig som är mitt i arbetslivet och funderar på att studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden finns möjlighet att ansöka om följande:

Vägledning inför studier

För dig som funderar på att studera men är osäker på vad.

Vägledningen syftar till att du ska hitta utbildningar som är intressanta för dig och eftertraktade på arbetsmarknaden. Om du under vägledningen kommer fram till att du vill studera och ska söka omställningsstudiestöd hos CSN kan vi hjälpa till med ett yttrande.

Yttrande till CSN

För dig som har sökt eller planerar att söka om omställningsstudiestöd från CSN och behöver ett yttrande från Trygghetsstiftelsen.

När du ansöker om omställningsstudiestöd från CSN kan Trygghetsstiftelsen hjälpa dig med ett yttrande om att utbildningen du väljer stärker din ställning på arbetsmarknaden samt efterfrågas på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att du själv ansöker om omställningsstudiestöd från CSN samtidigt som du ansöker om yttrande från Trygghetsstiftelsen.

Kompletterande studiestöd

För dig som har beviljats omställningsstudiestöd från CSN.

Du som ansöker om och beviljas omställningsstudiestöd kan i vissa fall få kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen. Det kompletterande studiestödet beräknas i samma omfattning och förbrukas i samma takt som du samtidigt nyttjar omställningsstudiestödet.

Kortvarigt studiestöd

För dig som vill gå en utbildning på upp till fyra dagar.

Det kortvariga studiestödet är upp till 70 procent av din minskade arbetsinkomst under studietiden, upp till ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år. Ersättningen betalas ut i efterhand mot uppvisande av lönebesked.

Har du en kortare anställning inom statlig sektor som har upphört eller ska upphöra?

Du vars anställning ska upphöra eller har upphört till följd av arbetsbrist, sjukdom, tidsbegränsad anställning eller vars anställning har avslutats på initiativ av arbetsgivaren kan ansöka om stöd hos Trygghetsstiftelsen.

Vägledning inför studier

För dig som funderar på att studera men är osäker på vad.

Vägledningen syftar till att du ska hitta utbildningar som är intressanta för dig och eftertraktade på arbetsmarknaden. Om du under vägledningen kommer fram till att du vill studera och ska söka omställningsstudiestöd hos CSN kan vi hjälpa till med ett yttrande.

Yttrande till CSN

För dig som har sökt eller planerar att söka om omställningsstudiestöd från CSN och behöver ett yttrande från Trygghetsstiftelsen.

När du ansöker om omställningsstudiestöd från CSN kan Trygghetsstiftelsen hjälpa dig med ett yttrande om att utbildningen du väljer stärker din ställning på arbetsmarknaden samt efterfrågas på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att du själv ansöker om omställningsstudiestöd från CSN samtidigt som du ansöker om yttrande från Trygghetsstiftelsen.

Rådgivning mot nytt jobb

För dig som vill ha stöd med att hitta ett nytt arbete.

Rådgivningen syftar till att stötta dig vars anställning har avslutats att få ett nytt arbete eller starta eget företag. Vi stöttar och motiverar dig att söka arbete eller starta företag utifrån dina förutsättningar, livssituation, intressen, kunskaper och kompetenser samt arbetsmarknadens behov.

Förstärkt stöd

För dig som till följd av ohälsa behöver stöd med till exempel myndighetskontakter.

Om du behöver stöd till följd av nedsatt hälsa eller sjukdom kan vi stötta dig med myndighetskontakter eller annat extra stöd. Vid det första mötet med din rådgivare går ni igenom vilka behov du har och hur Trygghetsstiftelsen kan stötta dig att komma vidare i jobbsökarprocessen.

Efter ansökan

När du har skickat in din ansökan säkerställer vi att du uppfyller villkoren. Vi kontaktar dig för att boka in ett möte med en rådgivare när det blir din tur.

Om du ansöker om vägledning under sommaren blir du kontaktad i augusti när det är dags att boka ett möte.

Planerar du att söka omställningsstudiestöd?